Upcoming Events

 • Fri
  03
  Apr
  2015

  Wedding: Jaswant Dhesi family

 • Fri
  03
  Apr
  2015

  Arambh Akhand Path Sahib: Sewa from Sadh Sangat

 • Fri
  03
  Apr
  2015

  Nishan Sahib Chola sewa ceremony at 2:30 pm

 • Sat
  04
  Apr
  2015

  Wedding: Bhai Malkit Singh Kahlon family

 • Sun
  05
  Apr
  2015

  Bhog Akjhand Path Sahib: Katha Kirtan Diwan in Darbar Hall. Langar & Kirtan sewa from Sadh Sangat

 • Sun
  05
  Apr
  2015

  Evening Langar & Kirtan sewa from Bhai Malkit Singh Mutti and family