Upcoming Events

 • Fri
  27
  Nov
  2015

  Arambh Akhand Path Sahib: sewa from Sadh Sangat

 • Fri
  27
  Nov
  2015

  Wedding: Resham S Biln family

 • Fri
  27
  Nov
  2015

  Antam Ardas & Bhog Sehaj Path Harminder Kaur Sandhu @ 4:00 pm

 • Fri
  27
  Nov
  2015

  Evening Langar & Kirtan sewa from Surinder S Dhillon & Ishwinder S Kang families

 • Sat
  28
  Nov
  2015

  Birthday Sahibzada Baba Zorawar Singh Ji

 • Sun
  29
  Nov
  2015

  Bhog Akhand Path Sahib: Katha Kirtan Diwan in Darbar Hall, Langar & Kirtan sewa from Sadh Sangat.

 • Sun
  29
  Nov
  2015

  Morning Langar & Kirtan sewa from Rapinder Singh Shergill and family

 • Sun
  29
  Nov
  2015

  Flu Shots from Save On Foods Pharmacy from 10:00 am to 12:00 pm . Bring your care card with you

 • Sun
  29
  Nov
  2015

  Antam Ardas & Bhog Sehaj Path Gurnam Singh Samra @ 2:30 pm